Hot-iTems

漢中 Fujitsu F-01B

日系手機外形靚,影相功能強,一向深受歡迎,可惜只能睇中文短訊,想打中文只能輸入日文搵漢字,敗筆。有手寫輸入就無問題,只要在 Fujitsu ... (只供訂戶瀏覽)

text︰勞耀全
photo︰許朝暉