CLOSE-UP

新式教學

科技融入校園,搞電腦室、全校裝 Wi-Fi,動作多多,不過硬件是其次,點應用先最重要。講到尾,無非為吸引班學生學習。近期中大同港大將流動元素... (只供訂戶瀏覽)

text:劉耀祥
photo:許朝暉、吳卓凡、吳超德